Adatkezelési tájékoztató

Láng Csaba e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Láng Csaba egyéni vállalkozó

Adószám: 56953963-1-43

Székhely: MAGYARORSZÁG, 1224 BUDAPEST, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 37.

Weblap: https://www.getfine.hu/

Kapcsolattartás: 

Telefonszám: +36703197273

E-mail:  langcsaba28@gmail.com

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik, külföldi adattovábbítás nem történik.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van a szolgáltatást igénybe vevőnek az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, vagy e-mail-en a fent megjelölt címre és névre elküldve. Válaszomat 30 napon belül küldöm a feladó e.mail címre.

1. Adakezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait a szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés, jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem.

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy Adatkezelő a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthasson ki. 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Telefonszámára, nevére és e-mail címére az időpont egyeztetése miatt van szükség. 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulását az adatkezeléshez a szolgáltatás igénybevételére irányuló szándéka rögzítésével egyidejűleg az e-mail címe, telefonszáma és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást honlapon keresztül történő foglalás útján nem tudja igénybe venni.

Adatkezelő fenntartja megának a jogot, hogy a bejelentkezési adatokat egy évig kifejezetten abból a célból is kezelje, hogy ha egy szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfél egy megadott e-mail címről történő bejelentkezés ellenére kétszer nem jelenik meg a lefoglalt időpontban egy éven belül, és azt előtte legalább 24 órával előre írásban nem jelzi, akkor az adott e-mail címmel történő bejelentkezést korlátozhassa.

A szolgáltatást igénybe vevő neve és lakcíme (opcionálisan: adószáma) megadása és kezelése szükséges számla kiállításához, ajándékutalvány vásárlásához és ahhoz is, ha átutalással fizet.

A szolgáltatást igénybe vevő neve és e-mail címe megadása és kezelése szükséges – az erre irányuló hozzájáruló nyilatkozat megtételével egyidejűleg – hírlevélre történő jelentkezéshez és a szolgáltatás honlapon történő véleményezéséhez. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz a nyújtott szolgáltatásokról. Adatkezelő a bármilyen célból megadott adatokat saját hírlevél megküldéséhez történő hozzájárulás esete kivételével marketing célra nem használja, harmadik személyek részére nem adja át.

Véleményezés esetén annak megjelenéséhez a szolgáltatás igénybe vevője a vélemény elküldésével adja hozzájárulását az adatkezeléshez Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás véleményezése kapcsán fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon történő megjelenés előtt a beküldött véleményeket ellenőrizze és azok megjelenését valótlan, jogszabálysértő tartalom esetén korlátozza. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás véleményezése kapcsán fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon megjelenő véleményekhez kommentet írjon, különösen akkor, ha annak tartalmával nem ért egyet.

3. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzi meg. A kapcsolattartás, jelentkezés, hírlevél olvasása céljából megadott adatokat kérésére adatkezelő 30 napon belül törli. Az általános adatkezelési idő egy év.

 

4. Érintett jogok

A személyes adataival kapcsolatban az ügyfélnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintetti jogok:

– hozzáférés az Adatkezelő által kezelt saját adatokhoz;

– elavult vagy helytelen adat kiigazításának kérése;

– kezelt adat törlése (ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik);

– az adat kezelésének korlátozása;

– bármely saját, kezelt személyes adatról másolat adása;

– tiltakozás a személyes adatok használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.